Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Niall Ferguson: Colossus. Vzestup a pád amerického impéria.

Abstract

Niall Ferguson: Colossus. Vzestup a pád amerického impéria. 1. vydání. Praha: Dokořán, 2005, 399 stran (název anglického originálu: Colossus: The Price of America’s Empire), ISBN 80-7363-026-5 (signatura knihovny ÚMV 52 681).

PDF Book Review (Czech)