Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

The Lost Watch of the Czech Discipline of International Relations

Abstract

V tomto krátkém zamyšlení se věnuji otázce, jaká mohou být očekávání ohledně role časopisu v globální disciplíně mezinárodních vztahů. V té souvislosti nabízím několik podnětů do diskuse o tom, jaké mohou být MV v budoucnu, a obracím pozornost i k tématu relevance výzkumu, tomu, jakým způsobem ho místní akademická komunita může (a nemůže) dosahovat, a možnostem, které v tomto ohledu časopis (ne)nabízí.

PDF Forum Article (Czech)