Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

The Educational Role of the Mezinárodní vztahy

Abstract

V tomto krátkém zamyšlení pro poslední české číslo Mezinárodních vztahů (dále MV) reflektuji jednu z opomíjených funkcí odborného časopisu, funkci vzdělávací. Argumentuji, že díky svému omezení na publikování textů v českém jazyce patřily MV mezi malé časopisy. Podobně jako malé státy v mezinárodním systému, i malé časopisy mají své specifické charakteristiky, funkce a strategie, kterými se snaží překonávat systemická omezení.

PDF Forum Article (Czech)