Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Raul Hilberg: Pachatelé, oběti, diváci.

Abstract

Raul Hilberg: Pachatelé, oběti, diváci. Židovská katastrofa, 1933–1945 (anglický originál Perpetrators, Victims, Bystanders, vydaný v roce 1992). 1. vydání. Praha: Argo, 2002, 298 stran, ISBN 80-7203-472-3.

PDF Book Review (Czech)