Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Pavel Barša: Hodina impéria. Zdroje současné zahraniční politiky USA.

Abstract

Pavel Barša: Hodina impéria. Zdroje současné zahraniční politiky USA. 1. vydání. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2003, 151 stran, ISBN 80-210-3114-X (signatura knihovny ÚMV 49 995).

PDF Book Review (Czech)