Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Emil Souleimanov a kolektiv: Terorismus: válka proti státu.

Abstract

Emil Souleimanov a kolektiv: Terorismus: válka proti státu.
1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, 394 stran, ISBN 80-86861-76-7 (signatura knihovny ÚMV 53 589).

PDF Book Review (Czech)