Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Social Science in Czech?

Abstract

Má smysl publikovat odborné články v českém jazyce? V následujícím textu se (nejen) na základě zkušenosti šéfredaktora tří v češtině publikovaných odborných časopisů (Politologický časopis: 2003–2006, Mezinárodní vztahy [dále MV]: 2007–2008, Sociologický časopis: 2009–dosud) pokusím shrnout, jaké jsou argumenty ve prospěch publikování v češtině. V současných podmínkách se ale jedná o obtížný úkol jak z hlediska takové argumentace, tak z hlediska samotného publikování českých článků.

 

PDF Forum Article (Czech)