Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Mezinárodní vztahy: The Bearer and Victim of Internationalisation

Abstract

Ukončení časopisu Mezinárodní vztahy (dále MV) je vhodnou příležitostí k reflexi časopisu i stejnojmenného českého oboru. Časopis zaniká, i když pod stejným názvem v angličtině a výlučně s anglickými texty má Ústav mezinárodních vztahů (ÚMV) nadále vydávat odborný čtvrtletník. Jazyk totiž patří k podstatě časopisu, a to i odborného, není pouhým přidruženým rysem jako např. podoba obálky či grafická úprava, jejichž změna se podstaty nedotýká. Nejsme tedy svědky podružné změny v rámci kontinuity, takových MV za téměř šedesát let své existence zažily bezpočet.

PDF Forum Article (Czech)