Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Forum on the End of the Czech Edition of Mezinárodní vztahy

Abstract

Tímto, čtvrtým číslem ročníku 2022 končí po padesáti sedmi letech česká (a tím i slovenská) edice Mezinárodních vztahů (dále MV). Od následujícího ročníku bude časopis vycházet pouze v angličtině. Časopis prošel v posledních třech dekádách turbulentním vývojem, daným proměnou a vývojem disciplíny stejně jako měnícími se nároky na publikační praxi, který bychom v rámci tohoto fóra rádi reflektovali. Oslovili jsme proto jeho všechny bývalé šéfredaktory z posledních dvaceti let časopisu, zástupce a zástupkyně šéfredaktora nebo dlouholeté členy redakční rady a požádali je o zamyšlení se nad vývojem české edice časopisu a nad významem jejího ukončení.

PDF Forum Article (Czech)