Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Radana Makariusová: Transformace světového řádu: Aktéři a globální vládnutí.

Abstract

Radana Makariusová: Transformace světového řádu:
Aktéři a globální vládnutí. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 229 stran, ISBN 978-80-7380-295-0 (signatura knihovny ÚMV 57 778).

PDF Book Review (Czech)