Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Pavel Barša a kolektiv: Dialog teorií: Filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů.

Abstract

Pavel Barša a kolektiv: Dialog teorií: Filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů. 1. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009, 252 stran, ISBN 978-80-7419-011-7 (signatura knihovny ÚMV 56 603).

PDF Book Review (Czech)