Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Pavel Barša: Orientálcova vzpoura (a další texty z let 2003–2011).

Abstract

Pavel Barša: Orientálcova vzpoura (a další texty z let 2003–2011). 1. vydání. Praha: Dokořán, Ústav mezinárodních vztahů, 2011, 326 stran, ISBN 978-80-7363-374-5 (signatura knihovny ÚMV 58 070 PK).

PDF Book Review (Czech)