Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Pavel Dufek, Hubert Smekal a kol.: Lidská práva v mezinárodní politice

Abstract

Pavel Dufek, Hubert Smekal a kol.: Lidská právav mezinárodní politice. 1. vydání. Ediční řada Lidská práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 448 stran, ISBN 978-80-7478-720-1 (signatura knihovny ÚMV 61 287).

PDF Book Review (Czech)

Author Biography

Zuzana Trávničková

Zuzana Trávníčková, born in 1977, she graduated from the University of Economics in Prague and the Law Faculty of Charles University in Prague. In her research, she
focuses on international law and international private law, especially on the
regulation of diplomatic and consular relations and on international
sanctions.