Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Lukáš Tichý: Diskurz EU a Ruska o energetických vztazích.

Abstract

Energetická otázka představuje dlouhodobě jedno z nejčastěji
diskutovaných témat v mezinárodních vztazích (MV), přičemž stranou
pozornosti nezůstala ani pro Evropskou unii (EU) a Ruskou federaci (RF).
Naopak oba aktéři věnují problematice energetiky dlouhodobě zvýšenou
pozornost. Pro Evropskou unii jako jednoho z největších světových
spotřebitelů a dovozců je energetika, resp. zajištění energetické
bezpečnosti, tématem jak vnitřní politiky (liberalizace vnitřního trhu s
elektřinou a plynem, propojení energetické infrastruktury členských států),
tak vnější politiky (energetické vztahy s hlavními producentskými státy).
Podobně pro Ruskou federaci jako jednoho z hlavních producentů, který je
silně závislý na prodeji a vývozu energetických surovin, hraje energetika
důležitou roli jak ve vnitřní politice (rozhodující determinanta ekonomického
růstu) tak ve vnější politice (úzké propojení energetiky s bezpečnostní
politikou a důležitý nástroj zahraničně-politického vlivu ve světě).

PDF Book Review (Czech)

Author Biography

Martin Mareš

Martin Mareš born in 1994, graduated from the University of Pardubice in the Czech
Republic, with his specialization being English for Business. Based on his
bachelor’s thesis he wrote an article called “The Island Topos: From Paradise
to Prison”, which was then published in the American and British Studies
Annual. Since 2017, he has been furthering his studies in the master’s
degree program of International and Diplomatic Studies at the University of
Economics in Prague, the Czech Republic. In 2017, he took part in the EU
Model of the Student Summit Project. In 2018, he took part in the UN Model
in Milan. In the years 2017–2018 he did an internship at the U.S. Embassy in
Prague. He is currently spending one semester abroad at North Carolina
State University in the USA,