Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Lukáš Tichý a kol.: Terorismus a energetika na Blízkém Východě a v severní Africe, dopady pro EU a ČR.

Abstract

Útoky na energetický sektor a přepravní infrastrukturu představují
důležitou součást strategie militantních a teroristických organizací na
Blízkém východě a v severní Africe, jako je al-Káida a Islámský stát, ale také
Kurdská strana pracujících (PKK). Stejně tak je energetika používána jako
nástroj zastrašování nebo vydírání, například libanonským hnutím
Hizballáh, palestinskou politickou a teroristickou skupinou Hamás,
panislámským politickým hnutím Hizb ut-Tahrir a Muslimským bratrstvem
na Blízkém východě a v severní Africe. V budoucnu nelze vyloučit útoky na
energetický sektor v Evropě nebo na energetická aktiva evropských
společností v zahraničí ze strany al-Káidy nebo Islámského státu, přičemž
tyto útoky by mohly přímo ohrozit unijní energetickou bezpečnost v
závislosti na rozsahu způsobené škody. Teroristická činnost a útoky
zaměřené na energetický sektor na Blízkém východě a severní Africe pak
mají dopad především na postižený stát, jejich nepřímý dopad na
energetickou bezpečnost EU je spíše minimální,

PDF Book Review (Czech)

Author Biography

Sára Jungwirthová

Sára Jungwirthová, born in 1994, is currently enrolled in two Master’s Programmes: Russian and Eurasian Studies at the Faculty of Social Sciences of Charles University
and International Relations and Energy Security at the Faculty of Social
Studies of Masaryk University. She has interned at the Centre for Energy
Policy of the IIR and is now pursuing an internship at the British Embassy in
Prague. Her academic focus is on current Ukrainian and Russian Orthodoxy
and energy security of the Caspian Sea Region