Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Karel Řehka: Informační válka

Abstract

Jak jsou využívány nové informační technologie v novodobých válkách a
lokálních konfliktech? Jak byla vedena válka v Perském zálivu, na Balkáně
nebo na Krymu? A jakým směrem se bude vedení konfliktů vyvíjet? V historii
válek hrály informace pro jejich vedení důležitou roli a lze nalézt bezpočet
příkladů využití informací k podpoře válečného úsilí. Nikdy v minulosti
neměl člověk tak efektivní nástroje komunikace, nikdy předtím však také
nebyl v informačním prostředí tak zranitelný. Informace a působení na ně,
jejich prostřednictvím či v jejich prostředí se pro vedení válek a vojenských
operací staly rozhodující. Problematika informačního působení ve válce není
sama o sobě novým fenoménem. Autor ji zasazuje do širšího rámce vedení
války a jeho vývoje. K tomu využívá příklady z historických pramenů a
koncepce tří civilizačních vln a čtyř generací moderního válečnictví. Na
popisu vývoje prostředí je také naznačen možný charakter války v
budoucnosti. Zachycuje informační prostředí, propagandu a její vývoj,
strategickou komunikaci, informační operace i válku v kybernetickém
prostoru. Vzhledem k aktuálnosti ruského informačního působení vůči
České republice a jejím spojencům je pro českého čtenáře v samostatné
kapitole podrobněji popsán přístup Ruské federace k vedení informační
války. Kniha generála Řehky srozumitelným způsobem vysvětluje vedení
války v informačním prostředí a čtenáři pomáhá vytvořit si základní
představu o specifikách války v informačním věku. Cílem je přispět ke
společenské diskusi a vzdělávání v otázkách bezpečnosti a obrany.

PDF Book Review (Czech)

Author Biography

Jakub Harašta

Jakub Harašta, born in 1988, graduated from Masaryk University in Brno, where he
majored in Law and defended his dissertation in the area of Law of
Information and Communication Technologies. He is an assistant professor
at the Institute of Law and Technology, the Faculty of Law, MU, a Master's
degree student of Security and Strategic Studies at the Faculty of Social
Studies, MU, and a postdoctoral researcher at the Center for Cyber Law and
Policy, the University of Haifa. In his research, he focuses on cyber security
and legal informatics.