Zbíral, R. (2014) “Lenka Pítrová: Evropská dimenze legislativního procesu”, Czech Journal of International Relations. Prague, Czech Republic, 49(4), pp. 129–132. doi: 10.32422/cjir.285.