Macková, L. (2019) “ Jak migrace mění náš svět”., Czech Journal of International Relations. Prague, Czech Republic, 54(1), pp. 67–78. doi: 10.32422/mv.1574.