Zbíral, R. (2014). Lenka Pítrová: Evropská dimenze legislativního procesu. Czech Journal of International Relations, 49(4), 129–132. https://doi.org/10.32422/cjir.285