(1)
Kotyk, V. Jan Wanner: Spojené státy a Evropská válka 1939–1945. I.–III. Díl. CJIR 2005, 40, 108-111.