(1)
Hřích, J. Eva Klvačová: Vstup České Republiky Do EU. Oslabení Nebo posílení Role státu?. CJIR 2005, 40, 91-96.