(1)
Ruffer, E. Čestmír Čepelka – Pavel Šturma: Mezinárodní právo veřejné. CJIR 2005, 40, 111-116.