(1)
Trávničková, Z. Otto Pick – Vladimír Handl (eds.): Zahraniční Politika České Republiky, 1993–2004. Úspěchy, problémy a Perspektivy. CJIR 2006, 41, 167-172.