(1)
Trávničková, Z. Filip Tesař: Můžeme, Chceme, dokážeme? Česká ekonomická, veřejná a Kulturní Diplomacie a Balkán. CJIR 2014, 49, 97-100.