(1)
Zlatušková, Z. Vincenc Kopeček: Jižní Kavkaz Mezi Demokracií a Autoritarismem. CJIR 2014, 49, 88-92.