(1)
Zbíral, R. Lenka Pítrová: Evropská Dimenze legislativního Procesu. CJIR 2014, 49, 129-132.