[1]
Kotyk, V. 2005. Jan Wanner: Spojené státy a evropská válka 1939–1945. I.–III. díl. Czech Journal of International Relations. 40, 1 (Mar. 2005), 108–111.